رویدادها

نمایشگاه بین المللی Marble iZMiR 2021

IZMIR.1

نمایشگاه بین المللی 100+ TECHNOBUILD

moscow2

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات / نیم ور

IRAN

نمایشگاه بین المللی Xiamen stone china 2021

china

با توجه به فعالیتهایی که شرکت کانی پویان کارو در عرصه بین المللی و داخل کشور دارد، حضور در کنار فعالان حوزه معدن و سنگ یکی از مهم ترین رسالتهای شرکت بوده و به عنوان مجموعه ای پویا و فعال تلاش می نماید در تمامی رخدادها و رویدادهای مهم داخلی و خارجی شرکت نماید.

شرکت کانی پویان کارو از تمامی فعالان عرصه ساختمان جهت همکاری دعوت می نماید.