تات استون

تراورتن | انیکس | تراورانیکس

به زیبایی طبیعت

شرکت کاتسان

در زمینه سنگ های تزئینی (علاوه بر داشتن معادن سنگی دیگر) دارای سنگ معدن تراورنیکس در حوالی شهر بابک است که بسته به نوع معدن انواع مختلفی از تراورتن ، اونیکس و تراونیکس دارد.

شرکت کاتسان با برند totstone ، در زمینه سنگ های تزئینی (علاوه بر داشتن معادن سنگی دیگر) دارای سنگ معدن تراورنیکس در حوالی شهر بابک است که بسته به نوع معدن انواع مختلفی از تراورتن ، اونیکس و تراونیکس دارد...

تولید کننده انواع سنگ های معدنی تراورتن ، اونیکس و تراونیکس